Udvikling og vedligeholdelse

Udvikling og vedligeholdelse

Frivillige bag Esrum-Tisvildevejen arbejder hele tiden på udvikling og vedligeholdelse

Udvikling af Esrum-Tisvildevejen

Esrum-Tisvildevejen udvikles fortsat med henblik på at komme igennem flere landsbyer og flere oplevelser i Nordsjælland.

Vi arbejder også hele tiden med udviklingen af de lokale netværk til, at varetage oplevelser, mad og overnatning på hele ruten – med passende afstande mellem overnatningerne.

Projektet er lavet og udvikles fortsat i et stort samarbejde mellem Foreningen Esrum-Tisvildevejen, frivillige fra landsbyerne, Museum Nordsjælland, Gribskov Kommune og Naturstyrelsen.

Vedligeholdelse af ruten

Foreningen Esrum-Tisvildevejen og Flyverteamet fra den socialøkonomiske virksomhed ”Kilden” arbejder tæt omkring vedligeholdelsen og driften af ruterne på Esrum-Tisvildevejen.

Det betyder at ruterne jævnligt bliver kvalitetssikret så pæle og pile stemmer overens med kortenes anvisninger og pæle og anden skiltning friholdes af bevoksning med kratrydder. Flyverteamet gennemgår også hele ruten og sætter ekstra pæle og piktogrammer op hvis der er behov.

På sigt vil ”Flyverteamet” arbejde med fremstilling af borde, bænke, bålsteder og teltpladser på Esrum-Tisvildevejen.

”Kilden” er et dagtilbud for unge med særlige behov i alderen 16 -25 år og har både uddannelse og produktion som virke. For alle de unge gælder, at de ikke, i nuværende situation er i stand til at gennemføre en almindelig form for uddannelse.

Gennem den uddannelse og beskæftigelse de unge får på ”Kilden”, udvikler de unge sig på en måde, så deres særlige behov bliver til særlige kompetencer. Af den slags, som erhvervslivet kan bruge.

Der lægges stor vægt på nærhed, tryghed, rummelighed og forudsigelighed i dagligdagen og på den måde skabes den fornødne mod hos de unge til at rykke sig.

Default sample caption text

Vi støtter udvikling, vedligeholdelse og drift af Esrum-Tisvildevejen