Tisvilde Hegn

Tisvilde Hegn

Tisvilde Hegn er et naturområde, der strækker sig fra Tisvildeleje langs kysten til Asserbo og Liseleje.

Naturområdet er helt unikt med den meget varieret rigdom på fugle, insekter og botanik.

Troldeskoven med op til 200 år gamle fyrretræer, som med tiden er blevet forkrøblet af både vind, vejr og angreb af skadedyr, er et fantastisk sted at færdes.

Området blev i 1500 til 1700-tallet, omtrent lagt øde af den store sandflugt. I starten af 1700-tallet begyndte man arbejdet med at stoppe sandflugten og det lykkedes i 1730’erne.

Området har en utrolig spændende historie, som går helt tilbage til 1100-tallet, hvor Biskop Absalon byggede Asserbo Kloster, senere Asserbo Slot.

De mange spændende fortællinger kan man næsten sanse, når man går ad Oldtidsvejen i Holløse Bredning.

Tilplantningen af området blev påbegyndt omkring år 1800 og på grund af de varierende jordbundsforhold, måtte man udplante forskellige typer af træer. Derfor finder man i dag både arealer med bøg og eg, og arealer med gran og fyr.

Læs mere om Tisvilde Hegn på Naturstyrelsens hjemmeside