Tibirke Kirke

Tibirke Kirke er omgivet af smuk natur og indbyder til ro og fordybelse.

Tibirke Kirke

Tibirke Kirke

Tibirke Kirke er antagelig bygget omkring 1120-1130 som en lille romansk kampestenskirke bestående af kirkens nuværende andet og tredje fag samt et lille kor med apsis.

I 1500-tallet hærgede en omfattende sandflugt fra kysten ved Asserbo og lagde i løbet af et par hundrede år hele egnen øde. Før sandflugten havde området, ligesom det øvrige Sjælland, spredte bebyggelser og dyrket land, hvor jorden kunne bære det.

Læs mere om kirken her

Tibirke Kirke