Tibberuphus

Tibberuphus

Nordeafonden har bevilget 995.000 kr. til påbegyndelse af ombygning af det ældste skovløberhus i Gribskov. Huset er fra 1797 og bevaringsværdig. Hillerød Kommune modsatte sig derfor nedrivning af huset og den tilhørende staldbygning.

Naturstyrelsen Nordsjælland ejer skovløberhuset, men har tilbudt foreningen at overtage det på en uopsigelig lejekontrakt.

Foreningen har nedsat et byggeudvalg på 5 medlemmer til at forestå ombygningen i samarbejde med arkitekt og ingeniør.

Istandsættelse af skovløberhuset omfatter i første omgang stueetagen. Her indrettes café med køkken, mødelokale og toiletfaciliteter som kræver Hillerød Kommunens godkendelse til dette formål.

Det er derfor nødvendigt at indhente en landzonetilladelse, idet anvendelse ændres fra familiebolig gældende for såvel som skovløberhuset og staldbygningen.

Det samlede projekt vil udover istandsættelse af stueetagen, når vi forhåbentlig efterfølgende får yderligere bevillinger fra Nordeafonden, omfatte overnatningsmuligheder for 6 personer på 1. salen i skovløberhuset. I staldbygningen indrettes inde og udekøkken for de vandrende, toiletforhold og ekstra møderum. Endvidere indrettes et hængekøjehotel til 4 overnattende i det eksisterende brændehus.

For ikke at komme på bagkant med tidsplanen påbegyndes udarbejdelse af byggeansøgningen inden landzonetilladelsen foreligger.

Vi håber, at vi i starten af 2021 har samtlige tilladelser fra Hillerød Kommune i hus, så vi kan bede håndværkerne påbegynde arbejderne i april måned så stuetagen i skovløberhuset kan stå færdig i juli 2021.

Men allerede i starten af november 2020 vil Naturstyrelsen Nordsjælland lægge nyt stråtag på skovløberhuset og staldbygningen.

Så er vi i gang.

Har du lyst til at tage skovløberhuset i øjesyn er adressen er Kagerupvej 12, 3400 Hillerød, lige syd for Solbjerg Engsø.