Solbjerg Engsø

Solbjerg Engsø

Fra Gribskov og ud i det åbne landskab

Ruten går fra Gribskov nord om Solbjerg Engsø, men du kan også forlænge din færd, ved at gå den lange rute syd om Solbjerg Engsø. Solbjerg Engsø er en sø der er anlagt i 1993 af det, der dengang var Frederiksborg Amt i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen.

Området er rekreativt, med omkringliggende enge på ca. 20 ha. Selve søen er ca. 33 ha. Solbjerg Engsø indgår sammen med andre nyere vådområder i et areal på i alt 350 ha, som tilsammen skal forbedre vandkvaliteten i Arresø.

Søerne ligger alle langs Pøleåen, og ved opretningen af vådområderne er det hensigten at man tilbageholder en del af den fosfor der, trods forbedret teknik, stadig udledes fra rensningsanlæggene. Rensningen foregår via et såkaldt stryg i den nordlige ende af Solbjerg Engsø, hvor der udjævnes et fald på 2 meter over en 200 meter lang strækning. Søen er kun i gennemsnit 70 cm dyb, på det dybeste sted 1, m. Søen tilbageholder fosforen i vandet og er samtidig hvilebassin for mange fisk. Der er et meget rigt fugleliv omkring søen, og både fiskeørn og havørn søger føde i søen.

Vandprøver viser, at Solbjerg Engsø har tilbageholdt 10 tons fosfor, hvilket er 20 gange mere end forventet.