Snokilde ved Annisse

Snokilde

Af Søren Frandsen

Nord for Annisse by ligger en kilde, som hedder Snokilde ved foden af en bakke, som kaldes Baunen. Snokilde har fra gammel tid haft ry som helligkilde. Sagnet siger, at abbed Vilhelm, Æbelholt Kloster, selv lod den oprense og velsignede kilden, så dens vand fik lægende egenskab. En munk, Erik, blev sat til at vogte kilden. I Annisse var der to syge kvinder, den ene var blind, og den anden led af hellig ild (Rosen). Men ved at bade sig i kilden og samtidig love hellig Vilhelm en gave fik de deres helbred igen. (Arnold Olsen, Nordsjællandske Helligkilder 1929)