Renoveringen af Tibberuphus

Renovering af Tibberuphus 

Nordea Fonden har støttet projektet med yderligere midler, som gør det muligt at fortsætte renoveringen af Tibberuphus.

Hen over de seneste måneder er der udbedret skader på bindingsværket og basisinstallationerne, som kloak, VVS og el er nu på plads.

I de sidste uger er der blevet støbt gulv i hovedhuset og hele gårdspladsen er ryddet og belagt med stabilgrus.

Vi håber at Naturstyrelsen vil være behjælpelige med opstilling af en toilet-kassette.