Ramløse Kirke

Ramløse Kirke har en spændende historie, som går helt tilbage til tolvhundrede tallet.

Ramløse Kirke

Ramløse kirkes historie går tilbage til det 12. århundrede, idet den første gang er omtalt i 1211, men regnes for at være en del ældre. 
Allerede tidligt besad Roskildebiskoppen en fogedgård i Ramløse, hvor biskop Rike ifølge Saxos Danmarks krønnike blev dræbt i 1139. Denne fogedgård – Hovgården – lå ikke på den nuværende Hovgårds plads, men ved Himmerigshøj. Her har man gentagne gange pløjet store mængder af munkesten op, som formodes at stamme fra bispens gård.

Læs mere om kirken her

God mad og drikke
Det lokale engagement er stort i lokalsamfundet. Her stor frivillige klar til at modtage pilgrimme i Ramløse Sognestue.