Porten til nationalparken

Esrum-Tisvildevejen er porten ind i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. En korridor som binder nationalparkens områder sammen.

Tisvilde Hegn om sommeren

Esrum-Tilsvildevejen og nationalparken

Der er en god grund til at området, som Esrum-Tisvildevejen ligger i, er blevet udnævnt til nationalpark.

Esrum-Tisvildevejen binder nationalparkens områder sammen og danner på den måde en korridor gennem parken, så du får en oplevelse af en sammenhængende nationalpark.

Nationalparken har deres eget overordnede bud på, hvad der er med til at skabe indholdet.

Her på hjemmesiden udbygger vi hele tiden universet med detaljerede beskrivelser af naturen og kulturen du vil kunne opleve på Esrum-Tisvildevejen og Nationalparken.

I samarbejde med Gribskov Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland opbygger vi et digitalt univers, hvor du som besøgende får formildet naturen og kulturen, når du nærmer dig spotsne på ruten.

Med tiden bliver det et meget omfattende univers med billeder, tekst og videoer, som tilsammen skal give dig en dybere indsigt i og fornemmelse for, det pågældende steds kultur- og/eller naturmæssige indhold og historie.

Den levende fortælling om vores kulturhistorie er vigtig i forhold til, at skabe et indhold af høj kvalitet i nationalparken og give dig og turister fra hele verden helt særlige nærværende oplevelser. Oplevelser som alle vil huske, anbefale og måske vende tilbage til.

Esrum-Tisvildevejens ruteføring – herunder strækningerne i og mellem nationalparken – er afmærket med genkendelige pæle og piktogrammer.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Læs om de mangfoldige opleveleser i Nationalpark Kongernes Nordsjælland (KLIK PÅ BILLEDET)