Pibe Mølle

Pibe Mølle

Foto: Birgitte Thomsen
Foto: Birgitte Thomsen

Pibe Mølle, Danmarks ældste stubmølle bevaret på stedet.

Pibe Mølle er et af de få danske dobbeltanlæg med både vind- og vandmølle, hvor vindmøllen er bevaret. Pibe Mølle er bygget i 1779 og ligger på sin oprindelige plads på en bakketop nordøst for Annisse med Pøleåen løbende for foden af bakken i et engareal. 

Den er Sjællands eneste stubmølle bevaret på stedet. Pibe Møllegård, hvor der oprindeligt var vandmølle, ligger ved åen syd for bakken. Begge møller var i brug indtil 1921.

pibe moelle
Din vandreferie bringer dig på andendagen fra Mårum langs Pøleåen til Pibe Mølle. Etapen slutter i Annisse ved Arresø
Pibe Moelle
Søndags gudstjeneste, Ramløse Gospelkor i en skøn forening med Mølledag ved Pibemølle, på den smukkeste sommerdag.

I 1878 blev Annisse Mølle bygget ikke langt fra Pibe Mølle. Annisse Mølle blev nedrevet i 1942. Pibe Møllelaug blev oprettet i 1995. Lauget begyndte dog allerede at køre med møllen i 1991. I 2016 var det 25 år siden at møllen begyndte at køre igen. Der er aktivitet omkring den gamle mølle, og der køres årligt med møllen
adskillige gange henover sommeren med første gang i maj, og sidste gang i september.

Møllelauget

Møllelauget er meget aktive, og stiller ofte op som formidlere af den dyrebare kulturhistorie om møllen. Helsinge Kommune overtog i 1989 Pibe Mølle fra Nationalmuseet. Den har siden fået nye vinger i 1995, og udskiftet den store stenbjælke i 1997.

Møllelauget holder åbent hus på dansk mølledag, som er den 3. søndag i juni. Læs mere om mølledag her.

Møllens adresse er Høbjergvej, Høbjerg, 3200 Helsinge.