Kulsvierne i Duemose

Kulsvierne i Duemose

Kulsvierne svider kul en gang om året efter de gamle traditioner, som var udbredt i nordsjællandske skove tilbage i 1700 og 1800 tallet.

Maarum Kulsvierlaug har til formål at fastholde håndværket, så vi i dag stadigvæk kan se håndværket blive udført og få en ide om kulsvierens liv.

Hvert år – den anden lørdag i juli, åbner milepladsen i Duemose og du bliver nu inviteret til en hyggelig dag i det grønne.

Kl. 15 blæser Oldermanden i hornet og gi’r ordre til kulsvierne om at åbne en mile, så du kan se kvaliteten på årets trækul. En ny sættes op, så du kan se, hvordan milen bygges op.

Medarbejdere fra Naturstyrelsen Nordsjælland inviterer dig derefter på tur rundt i skoven, hvor de fortæller om skovdrift før og nu samt fakta, løgn og skrøner om de oprindelige kulsvier i Nordsjælland.

Tilbage fra turen har kulsvierne arrangeret en stor grill, hvor du kan lave din medbragte mad over nylavet trækul. Du kan bidrage til kulsvierlaugets arbejde ved at købe øl, vand og vin på milepladsen.

Dagen slutter med levende musik, fællessang og almindelig hygge. Når natten sænker sig over milepladsen, sidder kun nattevagten tilbage for at våge over den sidste mile.

Læs mere om årets kulsvidning den 9. juli 2022

Læs mere om Maarum Kulsvierlaug

Kulsvier fortaeller - frivilligt laug
Her uddeler et medlem af Mårum Kulsvierlaug prøver på frugten af deres anstrengelser

Arrangeret vandringer

Deltager du i en arrangeret vandring, stiller kulsvierne også gerne op og fortæller om håndværket.