Grønne Kilde

Grønnekilde

Af Peter Kalko

Grønnekilde er en helligkilde

Sagnet siger, at Esrum munkene vandrede ud til Grønnekilde Skærtorsdag i Påsken, ”det grønnes dag”, for her at vaske de fattiges fødder i kildevandet, og på denne måde at vise deres ydmyghed. Røret man ser stikke ud af brinken siges at være et efterladenskab af ”Jens Omgang”, som engang måtte stikke sit gevær ind i jorden i skrænten for ikke at blive taget med dette i hånden. Jens Omgang var en krybskytte som levede på egnen i 1800-tallet.