Gribskov

Gribskov

Gribskov er Danmarks største gamle skov, og der findes mange gamle fortidslevn, interessante naturområder og kulturelle mindesmærker. Overalt i terrænet findes spor efter vore forfædre, såsom jættestuer og forsvundne landsbyer. Gribskov har Danmarks største vildtlevende bestand af dådyr, et ynglende fiskeørnepar og mange store gamle træer.

Gribskov er netop blevet udpeget til den ene af Danmarks Naturnationalparker. Læs mere her 

Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside. Her finder du også kort med seværdigheder, historie og aktiviteter i og om Gribskov.

Gribskov udgør også en del af det unikke parforcejagtlandskab i Nordsjælland, som er optaget på UNESCOs verdensarvsliste. Læs mere om historien bag på parforce.dk