Foreningen på udflugt

Foreningsmøde

Det seneste medlemsmøde i foreningen Esrum-Tisvildevejen foregik ved Tibberuphus Skovløbersted.

Mødet startede med en rundvisning og information om arbejdet med istandsættelse af Tibberuphus og fortsatte i naboejendommen Haldbjerg Shelters store bålhus. Alle arbejdsgrupper fremlagde deres resultater og visioner. Nye tiltag blev drøftet, og der blev skålet for den store fremgang.

Tibberuphus, Gribskovs ældste skovløbersted fra 1797

Foreningen Esrum-Tisvildevejen glæder sig over at være i fuld gang med den helt store renovering af det gamle bindingsværkhus.

Hovedhuset er blevet ”strippet” indtil benet, så den påtrængte og nænsomme genopbygning kan iværksættes hen over sommeren 2021.

Skov og Naturstyrelsen, som ejer huset, har ud over det fine nye stråtag på begge bygninger, fået ryddet for arealet ned til Solbjerg Engsø. Tanken er, at der på alle årstider bliver et flot kik til søen og de ældgamle væltede egetræer kan fungere som klatre-legeplads for børnene.

Selve hovedhuset kommer til at fungere som café med køkken, toilet, garderobe og forsamlingssted for gæster og foreninger, som ønsker at mødes.

Første salen bliver indrettet til depotrum.

Planen er, at den anden bygning følger trop senere på året med indretning af køkken, toilet, forsamlingssted og overnatningsmulighed.

Desuden bliver der i en tilstødende bygning indrettet hængekøjehotel.

I den smukke gamle have, kan gæsterne hygge sig ved borde og bænke.

Foreningen er taknemmelige over donationen fra Nordea fonden på knap en million til renovering af hovedhuset, men mangler stadig store beløb til istandsættelse af resten.

Så der er gang i fondsansøgningerne.

Af Marianne Lomholdt