‘Flyverteamet’ vedligeholder ruterne

Flyverteamet vedligeholder ruterne 

Uvurderligt nyt samarbejde mellem ”Flyverteamet” fra Kilden og Foreningen Esrum-Tisvildevejen.

Samarbejdet er til stor gavn for vedligeholdelsen af vandreruterne gennem landsbyerne fra Esrum til Tisvildeleje.

Foreningen Esrum-Tisvildevejen og Flyverteamet fra den socialøkonomiske virksomhed ”Kilden” har for nylig indgået et tæt samarbejde omkring vedligeholdelsen og driften af ruterne på Esrum-Tisvildevejen.

Det betyder at ruterne jævnligt bliver kvalitetssikret så pæle og pile stemmer overens med kortenes anvisninger og pæle og anden skiltning friholdes af bevoksning med kratrydder. Flyverteamet gennemgår også hele ruten og sætter ekstra pæle og piktogrammer op hvis der er behov.

På sigt vil ”Flyverteamet” arbejde med fremstilling af borde, bænke, bålsteder og teltpladser på Esrum-Tisvildevejen.

”Kilden” er et dagtilbud for unge med særlige behov i alderen 16 -25 år og har både uddannelse og produktion som virke. For alle de unge gælder, at de ikke, i nuværende situation er i stand til at gennemføre en almindelig form for uddannelse.

Gennem den uddannelse og beskæftigelse de unge får på ”Kilden”, udvikler de unge sig på en måde, så deres særlige behov bliver til særlige kompetencer. Af den slags, som erhvervslivet kan bruge.

Der lægges stor vægt på nærhed, tryghed, rummelighed og forudsigelighed i dagligdagen og på den måde skabes den fornødne mod hos de unge til at rykke sig.