kornmark tunge skyer
Du vil opleve natur og udsigter så smukke, at du er nødt til at stoppe op for at tage hele scenariet ind

Enestående natur

Når man forlader Esrum Kloster går man langs Øvre Kanal og kommer efter ca. 1 km ned til Esrum Sø. Her ser du allerede hvordan naturen ændrer sig, hvilket fuglelivet er med til at understrege. Inden ruten atter dykker ind i skoven når man at få et fint indtryk af søen og dens dyreliv.

laegeurter i Esrum klosters have
Munkene i Esrum søgte at skabe paradis på jord ved at bringe orden i den vilde natur. En måde at tæmme naturen og bringe orden i kaos var at skabe et væld af smukke haver i og omkring det store klosterkompleks.

Nordsjællands vidunderlige natur og kultur - Det kendte, glemte og gemte

Der er en omfattende og forestående proces med at formidle disse nøje udvalgte lokaliteter.

Der vil blive en fysisk formidling med skiltning, men herudover også app-baseret bluetooth teknologi hvor man skal kunne se film, billeder og tekst om det pågældende sted.

Formidlingen sker i samarbejde med Museum Nordsjælland, Gribskov Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland.

Natur- og kulturformidling

Tisvildevejen har et samarbejde med Naturstyrelsen omkring formidling af natur og kultur på Naturstyrelsens arealer. Herudover har Tisvildevejen samarbejdet med Naturstyrelsen omkring ruteforløbet.

Tilsvildevejen og nationalparken

Der er en grund til at området som Tisvildevejen ligger i, er blevet udnævnt til nationalpark. Tisvildevejen binder nationalparkens områder sammen og danner på den måde en korridor gennem parken, så gæsten får en oplevelse af en sammenhængende nationalpark.

Der er også grunde til at vi har valgt at lægge den fysisk rute Tisvildevejen. Nationalparken har deres eget overordnede bud på hvad der er med til at skabe indholdet. Her på siden er vi ved at opbygge et stort univers som skal rumme detaljerede beskrivelser af naturen og kulturen man vil kunne opleve. Det vil være uddrag af Flemming Runes store værker om Gribskov og Tisvilde Hegn. Herudover samarbejder vi med Gribskov Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland om at opbygge et digitalt univers hvor man som besøgende får formildet naturen og kulturen når man nærmer sig Tisvildevejens kultur- og naturspots. Det vil blive et meget omfattende univers med billeder, tekst og videoer som tilsammen skal give den besøgende mulighed for en dybere indsigt i og fornemmelse for det pågældende steds kultur- og/eller naturmæssige indhold og historie.

Den levende fortælling om vores kulturhistorie er vigtig i forhold til at skabe et indhold af høj kvalitet i nationalparken og give turister fra hele verden helt særlige nærværende oplevelser i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Oplevelser som de vil huske, anbefale og måske vende tilbage til.

hus i skoven
Ruten medvirker til, at flere mennesker kommer ud at opleve natur og kultur og øger sundheden for grupper af mennesker ved øget tilgængelighed i naturen

Kongelig natur og kultur

Nordsjælland har været hjemsted for mange konger og dronninger igennem tiden, hvilket har sat sit tydelige præg på natur og kultur. Pga. beliggenheden har der også været megen handel, bosætning og trafik i Nordsjælland, og disse aktiviteter har også skabt spændende kulturhistorie i form af gravhøje, ruiner og andre anlæg, som vi nu kan nyde som kulturspor i landskabet. Pilgrimsruten Tisvildevejen fremviser de smukkeste destinationer i Nordsjælland, fremhæver vores kultur og natur og gør den tilgængelig, indbydende, attraktiv og forståelig. Vi ønsker, at du oplever denne del af Nordsjælland, så du tager oplevelsen med hjem og husker den både med krop og sjæl.

Markvej nord for Maarum
Markvej nord for Mårum

Tisvildevejen som fast rute går fra Esrum Kloster til Mårum, Alsønderup, Annisse, Ramløse, Tibirke, Holløse og ender ved Helene Kilde i Tisvildeleje.

Naturoplevelser på Tisvildevejen

Fra Esrum til Tisvildeleje

Dyr og planter i Gribskov
Læs mere

Din guide til Gribskov
Naturstyrelsen har guider til alle de offentlige skove og naturarealer
Læs mere

Naturoplevelser ved Esrum Sø
Danmarks vandrigeste sø Esrum sø er Danmarks
næststørste sø.  Den har et overfladeareal
på 17,3 km² Største dybde er 22,3 m
Læs mere

Arresø
Danmarks største sø Arresø er Danmarks største
sø med et areal på 40,72 km2. Søen er
fladvandet med en største dybde på 5,6 m
Læs mere

Holløse Bredning
I 1999 blev der genskabt et 83 hektar stort
vådområde i Holløse Bredning, nord for Arresø
Læs mere