Enestående natur

Når man forlader Esrum Kloster går man langs Øvre Kanal og kommer efter ca. 1 km ned til Esrum Sø. Her ser du allerede hvordan naturen ændrer sig, hvilket fuglelivet er med til at understrege. Inden ruten atter dykker ind i skoven når man at få et fint indtryk af søen og dens dyreliv.

Ruten passerer hele fire søer, heraf to af Danmarks største søer nemlig Arresø og Esrum Sø. De to andre søer er Solbjerg Engsø og Alsønderup Enge. Ruten går gennem meget afvekslende og naturrige og særlige landskaber, som Holløse bredning og Melby Overdrev samt smukke og forskellige skove, som Gribskov, Nejede Vesterskov og Tisvilde Hegn. 

Nordsjællands vidunderlige natur og kultur - Det kendte, glemte og gemte

Der er en omfattende og forestående proces med at formidle disse nøje udvalgte lokaliteter.

Der vil blive en fysisk formidling med skiltning, men herudover også app-baseret bluetooth teknologi hvor man skal kunne se film, billeder og tekst om det pågældende sted.

Formidlingen sker i samarbejde med Museum Nordsjælland, Gribskov Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland.

Kongelig natur og kultur

Nordsjælland har været hjemsted for mange konger og dronninger igennem tiden, hvilket har sat sit tydelige præg på naturen og kulturen.

Den korte afstand til kyst og hovedstad har afstedkommet megen handel, bosætning og trafik i Nordsjælland. Disse aktiviteter har skabt spændende kulturhistorie i form af gravhøje, ruiner og andre anlæg, som vi nu kan nyde, som kulturspor i landskabet.

Esrum-Tisvildevejen fremviser de smukkeste destinationer i Nordsjælland, fremhæver kulturen og naturen, gør den tilgængelig, indbydende, attraktiv og forståelig.

Vi tilstræber, at du oplever denne del af Nordsjælland, så du tager oplevelsen med hjem og husker den både med krop og sjæl.

Natur- og kulturformidling

Esrum-Tisvildevejen har et samarbejde med Naturstyrelsen omkring formidling af natur og kultur på Naturstyrelsens arealer. 

hus i skoven
Ruten medvirker til, at flere mennesker kommer ud at opleve natur og kultur og øger sundheden for grupper af mennesker ved øget tilgængelighed i naturen

Esrum-Tisvildevejens rute er skiltet og går imellem landsbyerne Esrum, Mårum, Alsønderup, Annisse, Ramløse, Tibirke, Holløse og Tisvildeleje.

Naturoplevelser på Tisvildevejen

Fra Esrum til Tisvildeleje

Dyr og planter i Gribskov
Læs mere

Din guide til Gribskov
Naturstyrelsen har guider til alle de offentlige skove og naturarealer
Læs mere

Naturoplevelser ved Esrum Sø
Danmarks vandrigeste sø Esrum sø er Danmarks
næststørste sø.  Den har et overfladeareal
på 17,3 km² Største dybde er 22,3 m
Læs mere

Arresø
Danmarks største sø Arresø er Danmarks største
sø med et areal på 40,72 km2. Søen er
fladvandet med en største dybde på 5,6 m
Læs mere

Holløse Bredning
I 1999 blev der genskabt et 83 hektar stort
vådområde i Holløse Bredning, nord for Arresø
Læs mere