Tisvilde Hegn om sommeren
Tisvilde Hegn om sommeren

Om Esrum-Tisvildevejen

Esrum-Tisvildevejen er en kulturrute der går fra Esrum Kloster til Tisvildeleje. Grundpillerne i Esrum-Tisvildevejen er oplevelser der hviler på natur, kulturhistorie og livet i landsbyerne på ruten

fodbad på vandretur

Natur- og kulturoplevelser i særklasse

Af Rigmor Westh Baagøe

Pilgrimsruten Tisvildevejen er en kulturrute der går fra Esrum Kloster til Tisvildeleje. Grundpillerne i Pilgrimsruten Tisvildevejen er oplevelser der hviler på natur og kulturhistorie.

Vores opgave er gennem fremhævelse af natur og kultur og tilgængelighed for vandring at tydeliggøre naturen og kulturhistorien for dig, og gøre den vedkommende og nærværende. På den måde håber vi, at din vandring fletter sig sammen til en sammenhængende og værdifuld oplevelse. Helst som en dyrebar erindring i dit sind, og ikke blot som et flygtigt indtryk.

Kilden Tirsvæld, også kaldet Toftebro Kilde, ved Tibirke Kirke

Ruten

Ruten er skabt med et kulturhistorisk og ikke et religiøst sigte. Vi benævner den dog en pilgrimsrute, da den benytter sig af gamle kulturhistoriske spor ved at gå fra det gamle cistercienserkloster Esrum Kloster, til Mårum Kirke, Æbelholt Kloster, Annisse Kirke, Ramløse Kirke og Tibirke Kirke med slutpunkt ved Sankt Helene Kilde og Helene grav.

Pilgrimme gennem tiderne har vandret på mange af de strækninger og været på de steder du skal vandre. Disse menneskers historier, tanker, følelser og skæbner er mangfoldige, og overgår i dramatik og konsekvens langt hvad nogen kulturrute nogensinde vil kunne formidle svarende til dets sande omfang for de mennesker som har levet her.

Annisse Kirkegård
Udsigt fra Annisse Kirkegård mod kirkemuren mod Præstevej og Annissegaard.

Kirker og klostre

Kirkerne og klostrene var de steder man fandt hvile, ly og imødekommenhed under sin færd som pilgrim, og denne praksis vil vi gerne være med til at styrke og genoplive på et kulturhistorisk, nysgerrigt og tidssvarende grundlag. Mange steder i verden er det stadig kirkerne der huser pilgrimme, og står for både det åndelige med afholdelse af andagter og messer, men også det praktiske omkring overnatning og mad til de vejfarende. På pilgrimsvandringen drager man ud i verden for at efterlade en del af sig selv og sine materielle behov og jordiske bekymringer derhjemme. Ved at sætte sig selv i en ny og uvant sammenhæng, får man fornyet sine tankerækker, og vendt fokus bort fra det trivielle. Det gjorde man i middelalderen, og det er stadig det vigtigste budskab ved pilgrimsvandring.

Nærvær

Vi kan stadig som moderne mennesker, troende eller ikke-troende, nok have gavn af at blive revet ud af vores materialistiske hverdag og komme lidt tættere på den nære og fjerne omverden, det som er større end os selv, og som måske opleves og sanses bedst gennem nærværet i naturen, og i det åbne møde med andre mennesker.

En særlig tak til:

Museum Nordsjælland