Nyhedsmail
December 2019

Esrum-Tisvildevejen er i en rivende udvikling med mange nye projekter og mange initiativer fra alle de frivillige, der er knyttet til foreningen.

I denne mail har vi valgt at fortælle om:

  1. Foredrag om Tisvildevejen hitter.
  2. Fra “Vintervandringen med et twist af jul”.
  3. QR-koder med film på udvalgte spots.
  4. Den store fondsansøgning.
Af Susanna van Overeem

Foredrag om Tisvildevejen hitter

Igennem det sidste år og særligt i efteråret, har der været stor efterspørgsel på oplæg og foredrag om Esrum-Tisvildevejen.

Forskellige foreninger og frivillighedscentre har ønsket at høre om Esrum-Tisvildevejens visioner og kernefortælling, hvordan vi hos os skaber rammer for det frivillige arbejde og hvad det er, der driver det store frivillige arbejde.

Men andet har også interesse, fx efterspurgte Zonta i Gentofte et oplæg, der udover at handle om foreningen også gerne ville høre om vores bud på, hvorfor det mest er kvinder, der vandrer.

Det er Gitte Christiansen, Pia Niebuhr, Marianne Lomholdt og Ronald Barkved, der har været ude og holde foredrag og oplæg. Alle fortæller med stor passion og indlevelse om Esrum-Tisvildevejen, så hvis du får mulighed for at høre en af dem, kan det varmt anbefales.

Oplæg og foredrag om forskellige emner vil blive lagt på hjemmesiden i løbet af foråret, således at man kan få mulighed for selv at booke et foredrag eller deltage i et åbent arrangement.

Af Marianne Lomholdt

Fra "vintervandringen med et twist af jul"

I løbet af ganske kort tid fik 55 veloplagte vintervandrere tilmeldt sig den oplevelsesmættede 15 km guidede tur lørdag d. 23. november 2019.

Mødestedet var det lille ”trinbræt” på Mårum Station midt ude i Grib Skov, hvor såvel tidligere pilgrimme som nye vandrere satte hinanden stævne under ledelse af naturguide Thomas Kallehave.

Vejret var mildt og humøret højt. Der var gensynsglæde og åben imødekommenhed fra alle sider.

Børn, voksne og enkelte hunde nød det friske vejr og gode fortællinger undervejs.

Turen bød på beretninger om natur- og forstpleje i skoven. Desuden seværdigheder som hellige kilder og en mindesten fra 2. Verdenskrig  – også kaldet ”Flyverstenen”.

Første større pause blev det legendariske årlige julemarked på Mårum præstegård hos præst Pia Niebuhr, som beredvilligt fortalte om sit virke og præstegårdens historie. Her kunne alle læske ganen, fylde maven, nyde de mange hjemmelavede julelækkerier samt finde fine julegaver.

Herefter tog næste guide museumsinspektør Kjartan Langsted over.

Han førte gruppen videre til Kagerup og gjorde et ophold på kulsvierpladsen, hvor alle blev trakteret med kaffe og hjemmebag, alt imens fortællinger om kulsviernes liv og levned fik alle til at spidse ører.

Vandringen fortsatte gennem tæt skov, som afvekslede med åbne lysninger og fortidsminder, som guiden delte sin viden ud om.

Efterhånden som mørket faldt på, nærmede vandregruppen sig Haldbjerg Shelterplads ved Solbjerg Engsø. Her blev alle budt velkommen ved de åbne ildsteder med dampende varm suppe, hjemmebagt brød, gløgg og kage.

Trætte og veltilpasse kunne turen afsluttes med tilbagetransport i bus til udgangspunktet på Mårum Station.

Disse endags guidede vandreture har gennem det forløbne år været en stor succes med hurtigt udsolgte pladser.

Hold derfor øje med lignende kommende vandringer fremover her på hjemmesiden.

Julemarked Mårum
Haldbjerg
Af Susanna van Overeem

QR-koder med film på udvalgte spots

Den sidste del af LAG-midlerne, som vi fik bevilget for et par år siden, bliver anvendt til at digitalisere formidlingen af nogle af de kulturelle og historiske spots, der er langs Esrum-Tisvildevejen.

Der er udvalgt 11 spots, som nu vil få informationstavler med QR-koder, så man kan se film og høre fortællinger om det enkelte sted ved hjælp af en smart-phone.

Hvornår tavlerne vil være sat op, kommer der mere information om i næste nyhedsmail.

Af Susanna van Overeem

Den store fondsansøgning

Igennem de seneste to år har vi været i dialog med Nordea Fonden, hvor hovedformålet er at søge midler til at fører Esrum-Tisvildevejen tilbage til Esrum, således at der bliver etableret en rute, der går fra Tisvilde via kysten eller Vejby tilbage til Esrum.

For at kunne starte og fastholde fokus på det arbejde, er det også nødvendigt at søge midler til en projektleder, der kan være tovholder på de mange opgaver, som projektet vil medføre.

Ansøgningen er nu inde i sin sidste fase, hvor vi er ved at finjustere projektbeskrivelse og budget. 

Samarbejdet med Nordea Fonden og i det hele taget bare det, at arbejde med en så stor fonds ansøgning, giver os indsigt i mange andre spændende ting, som giver os erfaring og læring.

Vi er bl.a. kommet med på landkortet og er inviteret med til netværksmøder med andre rekreative ruter i Danmark og på den måde skaber vi kontakter og netværk, der er til gavn for Esrum-Tisvildevejen.

Det er Gitte Christiansen og Mette Sandahl der knokler på med dette kæmpe arbejde, og hiver rigtige mange gode erfaringer med hjem til os.