Naturen på Tisvildevejen

Naturen på Tisvildevejen

Vandring, koncert og selvforkælelse
Foto: Janette Jürs

Tisvildevejen og naturen

Tisvildevejen fører dig ud til de største naturoplevelser i Nordsjælland: Gribskov, Tisvilde Hegn, Esrum Sø, Solbjerg Engsø, Arresø, enge, levende hegn, overdrev og åer.

Naturen rummer, ud over at være smuk i sig selv, ofte betydelig kulturhistoriske spor.

Ruten fremhæver og genopliver de mange naturspor, som ligger i landskabet. Vi ønsker med ruten at give dig en unik oplevelse af naturen i Nordsjælland.

Tisvildevejen fletter oplevelsen af betagende natur og indtagende kultur sammen, for dig som skal opleve, så indtrykkene vil skabe stærke og blivende erindringer.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Tisvildevejen er porten ind i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. En korridor som binder nationalparkens områder sammen og danner på den måde en korridor gennem parken, så du får en oplevelse af en sammenhængende nationalpark.

Tisvildevejens ruteføring – herunder strækningerne i nationalparken – er afmærket med genkendelige pæle og piktogrammer.

Udvalgte naturspots