PLanlaegningsmoede - Tisvildevejen
Medlemmerne af bestyrelsen i Foreningen Esrum-Tisvildevejen lægger et stort arbejde og et dybt engagement i planlægningen af tilbud langs Tisvildevejen

Foreningen bag Tisvildevejen

Foreningen Esrum-Tisvildevejen udvikler attraktive tilbud og administrerer logistikken bag projektet.

Om Foreningen Esrum-Tisvildevejen

Foreningen blev stiftet den 1. juli 2017 i Annisse under navnet KulturNaturNordsjælland.

Foreningen har til formål, på almennyttigt grundlag, at fremme kultur- og naturoplevelser i Nordsjælland.
Gennem egne initiativer og aktiviteter og bistand til andre, der aktivt bidrager til fremme af Foreningens formål.

Foreningens navn er Foreningen Esrum-Tisvildevejen og har hjemsted i Gribskov Kommune.

Foreningens medlemmer udvælges på baggrund af faglige og personlige kompetencer og engagement, som antages at være til gavn for formålet og hermed for projektet Tisvildevejen.

Foreningens medlemmer fungerer, som arbejdende medlemmer med afsæt i deres forskellige kompetenceområder og netværk.

Bestyrelsesmoede om Tisvildevejen
KulturNaturNordsjællands bestyrelse lægger planer for, hvilke aktiviteter man som vandrer vil kunne nyde godt af langs ruten