Film fra udvalgte seværdigheder

Projektet

I foråret blev Foreningen Esrum-Tisvildevejen færdig med et stort projekt om, at få formidlet fortællinger fra udvalgte seværdigheder på ruten.

Når du vandrer ad ruten, vil du ved de seværdigheder, som er nævnt her, møde pæle eller standere med QR-koder monteret.

Ved hjælp af QR-koden og din mobiltelefon, kan du høre og se film om det pågældende sted.

Hele projektet er gennemført med midler fra LAG, Friluftsrådet og frivilliges indsats.