Kirkerne på Esrum-Tisvildevejen

Kirkerne og klostrene var i tidligere tider, de steder man fandt hvile, ly og imødekommenhed under sin færd som pilgrim, og denne praksis vil vi gerne være med til at styrke og genoplive på et kulturhistorisk, nysgerrigt og tidssvarende grundlag.

Mange steder i verden er det stadig kirkerne der huser pilgrimme, og står for både det åndelige med afholdelse af andagter og messer, men også det praktiske omkring overnatning og mad til de vejfarende.

Få her et overblik over Esrum-Tisvildevejens kirker, som også er de kirker pilgrimmene besøger på den årlige pilgrimsvandring.

Mårum Kirke

Mårum Kirke ligger i udkanten af Mårum mod syd-øst. Kirken dækker et sogn, som breder sig helt ned til Solbjerg Engsø.

Annisse Kirke

Annisse Kirke er beliggende i Gl. Annisse med en fantastisk udsigt over Arresø, lige når man kommer ud af våbenhuset.

Ramløse Kirke

Ramløse Kirke har en spændende historie, som går helt tilbage til tolvhundrede tallet.

Tibirke Kirke

Tibirke Kirke er omgivet af smuk natur og indbyder til ro og fordybelse.