Mårum Kirke
Der foregår en masse i Mårum Kirke, så det kan godt betale sig at tjekke begivenhedskalenderen

Etape 2 - Fra Mårum til Annisse

Anden dagsvandring (lysegrøn rute). Efter en velfortjent nats søvn på et af overnatningsstederne i Mårum, går rejsen videre mod Annisse. Du skal ind i Mårum Hegn igen, og kommer derefter ud i det åbne landskab med vindmøller og åer. Undervejs passerer du også en række kilder, der i den lokale folketro havde helbredende virkning.
Den korte rute er ca. 19 km. lang. Den lange rute er ca. 26 km. lang.

oversigtskort vandreruten Tisvildevejen
KLIK PÅ BILLEDET for at se interaktivt vandrekort

Mårum

Mårum er en landsby i Nordsjælland med 250 indbyggere (2017). Mårum var tidligere kendt for sin kilde, hvorfra blev solgt “Maarum, naturligt mineralvand fra Den Danske Stats Kilde” på flasker, tappet af Wiibroes Bryggeri i Helsingør.

Mårum landsby omfattede i 1682 6 gårde og 3 huse uden jord. I dag er Mårum et lokalsamfund med mange aktiviteter knyttet til både forsamlingshus og kirke og et rigt foreningsliv.

Mårum nævnes i kongelev listen i kong Valdemars jordebog. 1339 er en præst i Mårum nævnt. Kirken kan ses på lang afstand da den ligger ret højt i landskabet i sognets nordøstre del, i den sydlige udkant af byen.

præstegården i Mårum
Du passerer den hyggelige præstegård i Mårum på din færd

Fra Gribskov og ud i det åbne landskab

Fra Mårum går du gennem Gribskov mod Annisse. Pilgrimsvandringen fortsætter fra Gribskov nord om Solbjerg Engsø, men du kan også forlænge din færd, ved at gå den lange rute syd om Solbjerg Engsø. Solbjerg Engsø er en sø der er anlagt i 1993 af det, der dengang var Frederiksborg Amt i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen.

Området er rekreativt, med omkringliggende enge på ca. 20 ha. Selve søen er ca. 33 ha. Solbjerg Engsø indgår sammen med andre nyere vådområder i et areal på i alt 350 ha, som tilsammen skal forbedre vandkvaliteten i Arresø.

børn plukker blomster på mark
Tisvildevejen egner sig også fint til børnefamilier

Søerne ligger alle langs Pøleåen, og ved opretningen af vådområderne er det hensigten at man tilbageholder en del af den fosfor der, trods forbedret teknik, stadig udledes fra rensningsanlæggene. Rensningen foregår via et såkaldt stryg i den nordlige ende af Solbjerg Engsø, hvor der udjævnes et fald på 2 meter over en 200 meter lang strækning. Søen er kun i gennemsnit 70 cm dyb, på det dybeste sted 1, m. Søen tilbageholder fosforen i vandet og er samtidig hvilebassin for mange fisk. Der er et meget rigt fugleliv omkring søen, og både fiskeørn og havørn søger føde i søen.

Vandprøver viser, at Solbjerg Engsø har tilbageholdt 10 tons fosfor, hvilket er 20 gange mere end forventet. Fra Solbjerg Engsø når man gennem Høbjerg Orned til engene omkring Pibe Mølle.

Undervejs

På Tisvildevejen passerer du en række kilder, der i den lokale folketro havde helbredende virkning. Den første kilde du møder, er Grønnekilde. Grønnekilde er en helligkilde. Sagnet siger, at Esrum munkene vandrede ud til Grønnekilde Skærtorsdag i Påsken, ”det grønnes dag”, for her at vaske de fattiges fødder i kildevandet, og på denne måde at vise deres ydmyghed. Røret man ser stikke ud af brinken siges at være et efterladenskab ”Jens Omgang”, som engang måtte stikke sit gevær ind i jorden i skrænten for ikke at blive taget med dette i hånden. Jens Omgang var den krybskytte som levede på egnen i 1800-tallet.

vand fra en kilde
Vandet i kilderne er renere end vand fra vandhanen. Prøv selv, og se om du kan smage forskel.
vandrere og køer på mark
På din vandring kan du glæde dig til både at møde lokale folk og fæ

Pibe Mølle

Pibe Mølle er et af de få danske dobbeltanlæg med både vind- og vandmølle, hvor vindmøllen er bevaret. Pibe Mølle er bygget i 1779 og ligger på sin oprindelige plads på en bakketop nordøst for Annisse med Pøleåen løbende for foden af bakken i et engareal. 

Den er Sjællands eneste stubmølle bevaret på stedet. Pibe Møllegård, hvor der oprindeligt var vandmølle, ligger ved åen syd for bakken. Begge møller var i brug indtil 1921.

I 1878 blev Annisse Mølle bygget ikke langt fra Pibe Mølle. Annisse Mølle blev nedrevet i 1942. Pibe Møllelaug blev oprettet i 1995. Lauget begyndte dog allerede at køre med møllen i 1991. I 2016 var det 25 år siden at møllen begyndte at køre igen. Der er aktivitet omkring den gamle mølle, og der køres årligt med møllen
adskillige gange henover sommeren med første gang i maj, og sidste gang i september.

Møllelauget er meget aktive, og stiller ofte op som formidlere af den dyrebare kulturhistorie om møllen. Helsinge Kommune overtog i 1989 Pibe Mølle fra Nationalmuseet. Den har siden fået nye vinger i 1995, og udskiftet den store stenbjælke i 1997.

Møllens adresse er Høbjergvej, Høbjerg, 3200 Helsinge.

Fra Pibe Mølles hjemmeside

pibe moelle
Din vandreferie bringer dig på andendagen fra Mårum langs Pøleåen til Pibe Mølle. Etapen slutter i Annisse ved Arresø

Transport

Der ligger en station i Mårum på Gribskovbanen mellem Kagerup og Gilleleje. Såfremt man kun ønsker en enkelt overnatning på sin vandring, kan man efter overnatning i Mårum, tage toget til Hillerød eller buslinje 362 fra Mårum Skole og tilbage til Esrum Kloster.
Se mere på Rejseplanen.dk

Mad og drikke

I Mårum findes OK-tanken som sælger lidt dagligvarer samt sandwich, pølser, brød og drikkevarer.

I præstegården hos Pia Niebuhr, kan man høre om der er mulighed for at bestille mad. Pia Niebuhr Tlf. 2421 1770, pin@km.dk

Mad og drikke på vejen fra Mårum til Annisse: På halvvejen mellem Mårum og Annisse, ligger Restaurant Pibe Mølle samt oste- og vinbutikken Pibe Mølle Ost og Vin. Aflæg den smukke og meget velbevarede Pibe Mølle, som knejser på bakken ovenfor vejen, et besøg.
Få yderligere oplysninger

Oplysninger om mad og drikke i Annisse: Se næste side

Overnatning

Link til: Overnatning på anden etape