Etape 2 - Fra Mårum til Annisse

Dagsvandringen på 2. etape (lysegrøn rute) går, efter en velfortjent nats søvn på et af overnatningsstederne i Mårum, videre mod Annisse. Du skal ind i Mårum Hegn igen, og kommer derefter ud i det åbne landskab med vindmøller og åer. Undervejs passerer du også en række kilder, der i den lokale folketro havde helbredende virkning.
Den korte rute er ca. 19 km. lang og den længste rute er ca. 26 km. lang.

oversigtskort vandreruten Tisvildevejen
KLIK PÅ BILLEDET for at se interaktivt vandrekort

Mårum

Mårum er en landsby i Nordsjælland med 250 indbyggere (2017). Mårum var tidligere kendt for sin kilde, hvorfra blev solgt “Maarum, naturligt mineralvand fra Den Danske Stats Kilde” på flasker, tappet af Wiibroes Bryggeri i Helsingør.

Mårum landsby omfattede i 1682 6 gårde og 3 huse uden jord. I dag er Mårum et lokalsamfund med mange aktiviteter knyttet til både forsamlingshus og kirke og et rigt foreningsliv.

Kirken kan ses på lang afstand da den ligger ret højt i landskabet i sognets nordøstre del, i den sydlige udkant af byen.

vand fra en kilde
Vandet i kilderne er renere end vand fra vandhanen. Prøv selv, og se om du kan smage forskel.

Undervejs

På Tisvildevejen passerer du en række kilder, der i den lokale folketro havde helbredende virkning. Den første kilde du møder, er Grønnekilde. Grønnekilde er en helligkilde. Sagnet siger, at Esrum munkene vandrede ud til Grønnekilde Skærtorsdag i Påsken, ”det grønnes dag”, for her at vaske de fattiges fødder i kildevandet, og på denne måde at vise deres ydmyghed. Røret man ser stikke ud af brinken siges at være et efterladenskab ”Jens Omgang”, som engang måtte stikke sit gevær ind i jorden i skrænten for ikke at blive taget med dette i hånden. Jens Omgang var den krybskytte som levede på egnen i 1800-tallet.

Fra Gribskov og ud i det åbne landskab

Fra Mårum går du gennem Gribskov mod Annisse. Pilgrimsvandringen fortsætter fra Gribskov nord om Solbjerg Engsø, men du kan også forlænge din færd, ved at gå den lange rute syd om Solbjerg Engsø. Solbjerg Engsø er en sø der er anlagt i 1993 af det, der dengang var Frederiksborg Amt i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen.

Området er rekreativt, med omkringliggende enge på ca. 20 ha. Selve søen er ca. 33 ha. Solbjerg Engsø indgår sammen med andre nyere vådområder i et areal på i alt 350 ha, som tilsammen skal forbedre vandkvaliteten i Arresø.

børn plukker blomster på mark
Tisvildevejen egner sig også fint til børnefamilier

Søerne ligger alle langs Pøleåen, og ved opretningen af vådområderne er det hensigten at man tilbageholder en del af den fosfor der, trods forbedret teknik, stadig udledes fra rensningsanlæggene. Rensningen foregår via et såkaldt stryg i den nordlige ende af Solbjerg Engsø, hvor der udjævnes et fald på 2 meter over en 200 meter lang strækning. Søen er kun i gennemsnit 70 cm dyb, på det dybeste sted 1, m. Søen tilbageholder fosforen i vandet og er samtidig hvilebassin for mange fisk. Der er et meget rigt fugleliv omkring søen, og både fiskeørn og havørn søger føde i søen.

Vandprøver viser, at Solbjerg Engsø har tilbageholdt 10 tons fosfor, hvilket er 20 gange mere end forventet. Fra Solbjerg Engsø når man gennem Høbjerg Orned til engene omkring Pibe Mølle.

 

teglsten fra Annisse

Teglværket

Du vil se, at der over det småbakkede landskab rejser sig et utal af bakkeknuder og korte rygge. Disse består væsentligst af sand eller grus enkelte dog af ler, som eksempelvis Tvingsbakke ved Petershvile. Områdets forekomst af ler gav grundlag for etablering af Pedershvile Teglværk i 1933. Teglværket drives i dag af Wienerberger A/S, som er et datterselskab i den verdensomspændende teglkoncern Wienerberger AG. På Pedershvile Teglværk produceres i dag mursten og beklædningstegl af ler udvundet på arealer omkring teglværket.

Ved Garbolunds vinmarker lige inden du kommer til Gl. Annisse

Kort

Kort over hele ruten

Køb et kort eller benyt det interaktive kort

Overnatning

B&B's

Find et sted at sove blandt de mange tilbud på etapen

Praktisk

Tips og gode råd

Forslag til pakkeliste og og andre gode tips

Transport

Der ligger en station i Mårum på Gribskovbanen mellem Kagerup og Gilleleje. Såfremt man kun ønsker en enkelt overnatning på sin vandring, kan man efter overnatning i Mårum, tage toget til Hillerød eller buslinje 362 fra Mårum Skole og tilbage til Esrum Kloster.
Se mere på Rejseplanen.dk

Hvad sker der mere på etapen

Her finder du links til foreninger eller lignende, som ofte har arrangementer du kan deltage i.

Borgerforeningen Alsønderup Sogn

Annisse Forsamlingshus

Annisse – Ramløse Kirker

 

Mad og drikke

I Mårum findes OK-tanken som sælger lidt dagligvarer samt sandwich, pølser, brød og drikkevarer. Find åbningstider på deres Facebook side.

Mad og drikke på vejen fra Mårum til Annisse: På halvvejen mellem Mårum og Annisse, ligger Restaurant Pibe Mølle samt oste- og vinbutikken Pibe Mølle Ost og Vin. Aflæg den smukke og meget velbevarede Pibe Mølle, som knejser på bakken ovenfor vejen, et besøg.

Toilet og vand

Du finder toilet og vand:

  • Mårum Kirke
  • OK-tanken i Mårum
  • Annisse Kirke

 

Seværdigheder på etapen

Annisse Kirke

Annisse Kirke er beliggende i Gl. Annisse med en fantastisk udsigt over Arresø, lige når man kommer ud af våbenhuset.

Mårum Kirke

Mårum Kirke ligger i udkanten af Mårum mod syd-øst. Kirken dækker et sogn, som breder sig helt ned til Solbjerg Engsø.