Kulsvier fortaeller - frivilligt laug
Her uddeler et medlem af Mårum Kulsvierlaug prøver på frugten af deres anstrengelser

Esrum-Tisvildevejens vision er at skabe sammenhængskraft mellem landsbyerne, og skabe grundlag for livsglæde gennem særlige oplevelser med kultur, natur og mennesker i Nordsjælland

frivillge hyggesnakker i køkkenet

Esrum-Tisvildevejen er skabt, og skabes fortsat, i et samarbejde mellem mange frivillige borgere, lokale foreninger, mindre lokale virksomheder og institutioner bl.a. Museum Nordsjælland, Visit Nordsjælland, Esrum Kloster, Ramløse og Pibe Mølle, Naturstyrelsen, kirkerne og Gribskov Kommune.

Projektet er et ”Open Source” projekt, hvor det liv, og den energi og økonomi der eventuelt måtte genereres i forbindelse med udviklingen af Esrum-Tisvildevejen, har til hensigt at komme alle involverede til gode og skabe en synergieffekt, både for de besøgende og for dem, som er med til at skabe Esrum-Tisvildevejen. Vi mener at dette er en bæredygtig måde at tænke samfund og turisme på – at skabe grundlag for oplevelser, som fører til glæde for alle dem der engagerer sig.

På vandringens præmisser

Vi vil med Esrum-Tisvildevejen vise en del af Nordsjælland, som ikke er en fortegning, et ønskebillede eller en forestilling om det turisten helst vil have, men Nordsjælland, før og nu, i sin umiddelbare, naturlige og smukke fremtræden.

På vandringens præmisser opleves i stedet mennesker, kultur og natur ved at bevæge sig langsomt igennem egnene, ved at møde de mennesker der lever deres hverdagsliv her, og som gennem Esrum-Tisvildevejen inviterer indenfor i landsbyerne til overnatning, mad og en snak.

Vi har med Esrum-Tisvildevejen forsøgt, at skabe et praktisk grundlag for, at du kan opleve denne del af Nordsjælland i vandretempo, og dermed få muligheden for at synke ind i den fantastiske oplevelse det er, selv at gå gennem landskaber og landsbyer.

Rigtig god rejse!
RIGMOR WESTH BAAGØE
Initiativtager til Esrum-Tisvildevejen

vandring i det grønne Esrum
En gruppe pilgrimme skyder genvej over hestefolden mellem Esrum Kloster og Møllegården på den første dagsetape, der går gennem Grib Skov, og ender i Mårum