covid-19/corona

Foreningen Esrum-Tisvildevejen har indtil videre, aflyst alle møder grundet corona/covid-19 situationen.

Arrangementer, herunder vores guidede ture, bliver afholdt under hensyntagen til myndighedernes anbefalinger.

Temature

Alle vores temature blive afholdt efter planen og tilpasses de anbefalinger, myndighederne angiver på det aktuelle tidspunkt.

Aflyses en tur med begrundelse i covid-19, fx hvis vi ikke kan sikre, at alle kan overholde de gældende restriktioner, vil alle få deres billet refunderet.

Øvrige møder

Det anbefales, at alle holde den fysiske mødeaktivitet på et minimum og i stedet anvender Skype, Teams eller andre redskaber til afholdelse af virtuelle møder.

———–

Det anbefales at man mødes udendørs. Esrum-Tisvildevejens gode ruter byder på fantastiske natur- og kulturoplevelser, så tag familien eller nogle venner med på en vandretur i stedet for at mødes hjemme.

Pas godt på jer selv.

Foreningen Esrum-Tisvildevejen