Betingelser for til- og afmelding
til arrangerede vandringer

Tilmelding

Ved tilmelding betales hele beløbet.

Navn, adresse, telefon og e-mail oplyses.

Opdateret program og praktisk information vil blive udsendt til deltagerne i god tid inden turens afholdelse.

Afmelding

Ved afmelding frem til 60 dage før turens startdato, refunderes hele beløbet. Beløbet tilbagebetales tidligst 10 dage efter afholdelse af turen.

Ved afmelding mellem 30 til 60 dage før turens startdato, refunderes 50% af beløbet. Beløbet tilbagebetales tidligst 10 dage efter afholdelse af turen.

Pladsen kan afsættes til en anden person mod betaling af et administrationsgebyr på 500 kroner. Pladsen er først overført til anden person, når administrationsgebyr er betalt.

Ved afmelding mellem 0 og 30 dage før turens startdato, er hele det indbetalte beløb tabt.

Vi opfordrer til at tegne privat afbestillingsforsikring.

Pilgrimsruten Esrum-Tisvildevejen kan ikke drages til ansvar for skader, ulykker, tab af ejendele eller sygdom opstået under rejsen, hertil skal du selv sørge for at være forsikret.

Ved spørgsmål, ring eller skriv til os.

Foreningen Esrum-Tisvildevejen er medlem af rejsegarantifonden / Rejsegarantifonden – nr. 3342.