Betingelser for til- og afmelding af ture

Tilmelding

Ved tilmelding betales hele beløbet.
Navn, adresse, telefon og e-mail oplyses.

Afmelding – endagsture

Ved afmelding frem til 14 dage før turens startdato, refunderes hele beløbet. Beløbet tilbagebetales tidligst 10 dage efter afholdelse af turen.
Ved afmelding mellem 7 og 14 dage før turens startdato, refunderes beløbet ikke men kan flyttes til en anden tur.
Ved afmelding mellem 0 og 7 dage før turens start, er beløbet tabt.

Særligt for sommerpilgrimsvandringen

Opdateret program og praktisk information vil blive udsendt til deltagerne i god tid inden turens afholdelse.

Afmelding

Ved afmelding frem til 60 dage før turens startdato, refunderes hele beløbet. Beløbet tilbagebetales tidligst 10 dage efter afholdelse af turen.
Ved afmelding mellem 30 til 60 dage før turens startdato, refunderes 50% af beløbet. Beløbet tilbagebetales tidligst 10 dage efter afholdelse af turen.
Pladsen kan afsættes til en anden person mod betaling af et administrationsgebyr på 500 kroner. Pladsen er først overført til anden person, når administrationsgebyr er betalt.
Ved afmelding mellem 0 og 30 dage før turens startdato, er hele det indbetalte beløb tabt.

Forsikring

Vi opfordrer til at tegne privat afbestillingsforsikring.
Foreningen Tisvildevejen kan ikke drages til ansvar for skader, ulykker, tab af ejendele eller sygdom opstået under rejsen, her skal du selv sørge for at være forsikret.

Kontakt os

Ved spørgsmål, skriv til os på mail: admin@tisvildevejen.dk.
Foreningen Tisvildevejen er medlem af rejsegarantifonden. Rejsegarantifonden – nr. 3342.