Berigende kulturoplevelser

Berigende kulturoplevelser

Du vil møde de mennesker, der lever deres liv her, og som af hjertet gerne vil øse af deres viden om egnen og den historie og kultur, der knytter sig til netop ”deres” sted.

Lokal kultur

En stor del af den levende formidling på Tisvildevejen foregår ude i landskabet og landsbyerne. På Tisvildevejen vil man kunne opleve formidling af både fagpersoner som arkæologer og naturvejledere, men vi arbejder også konkret med den lokale, stedbundne ægte og dedikerede formidling, som leveres af lokale med et dybt kendskab til deres ’eget’ stede, og som er den formidling der kan kendes på at den som fortæller ’ikke kan lade være’. På Tisvildevejen vil du møde de mennesker, der lever deres liv her, og som af hjertet gerne vil øse af deres viden om egnen og den historie og kultur, der knytter sig til netop ”deres” sted.

Gallerier

Solnedgang over Pibe Mølle

Pibe Mølle holder åbent hus: En tur op i møllen er mest for de adrætte

Et ’projekt i projektet’ – formidling af den lokale kultur

Der er en stor tæthed af kulturseværdigheder på Tisvildevejen. Vi ser det som en af vores store opgaver, at være med til at formidle disse steder, så de spændende og vigtige fortællinger ikke går tabt.

Kulturformidling på Tisvildevejen vil både foregå som arrangerede kulturanslag som annonceres her på siden, men også hvor vandrere selv booker en lokal guide som enten frivilligt eller honoreret fungerer som kulturguide. Der er forskel på guidernes baggrund og deres funktion på Tisvildevejen. Nogle guider lokalt i landsbyerne, fordi de synes det er sjovt og hyggeligt, andre arbejder med guidning professionelt, og skal have betaling. Som det er nu, er der ikke en administration til at varetage bookning af guider, så I henvises til selv at kontakte de enkelte guider og høre ad.

Der findes kontaktoplysninger på vores lokale kulturguider under fanebladet ’Book en guide’.

Den digitale kulturformidling i fremtiden på Tisvildevejen

Vi er ved at søge store fonde mhp. at lave et helt unikt formidlingsunivers for Tisvildevejen. Dette univers skal indeholde et omfattende indhold om natur og kultur, stykket sammen af al den viden som myndigheder, lokale og foreninger tilsammen har om de pågældende steder. Universet hviler på visuel formidling med billeder, små film og tekst, som formidles via app på stedet hvor kulturen eller naturen findes.

Vi samarbejder vi med Gribskov Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland om at opbygge dette digitale univers. Formidlingen indebærer at man som besøgende får en nemt tilgængelig mulighed for at få formildet naturen og kulturen når man nærmer sig Tisvildevejens kultur- og naturspots.

Det vil blive et meget omfattende univers med billeder, tekst og filmsekvenser som tilsammen skal give den besøgende mulighed for en større oplevelse, dybere indsigt i og fornemmelse for det pågældende steds kultur- og/eller naturmæssige indhold og historie. Det vil være klip og fortællinger med både fagpersoner og lokale personer hvis fælles kendetegn er at begge parter har viden og indsigt som understøtter en levende og vedkommende formidling af kultur eller natur på Tisvildevejen.

Den digitale formidling understøttes af fysisk formidling i form af standere i landskabet samt selvfølgelig selve kulturelementet såsom en ruin, gravhøj eller lign.

Repræsentanter for Maarum Kulsvierlaug fortæller om foreningens aktiviteter og historie

Sikkerhedsstøvler anno 1860

Uddannelse af lokale kultur- og naturguider

Vi samarbejder tæt med Museum Nordsjælland, om endnu et ’projekt i projektet’, som skal understøtte formidlingen af kultur og natur. I dette projekt skal museet stå for en slags uddannelse af lokale og gennemgående guider, således at kvaliteten af formidlingen holdes på et højt niveau og der vil være en sammenhæng i didaktikken og formidlingen. Dette tager selvfølgelig flere år at opbygge, men det er den vej som formidlingen på Tisvildevejen skal gå.

På denne måde vil man på alle tider af året, alle steder på ruten, kunne booke guider, som vedkommende og på et højt niveau, formidler vores kulturarv og fælles historie, så de mennesker som gæster Tisvildevejen eller besøger kulturstederne, beriges og egnenes historie samtidig bevares og videregives.

Ved både at ’uddanne’ lokalt stedbundne og dedikerede guider og levere historien videre for lokale og gennemrejsende, mener vi at historien vil leve videre og styrkes som et betydningsfuldt element i samfundet.

Universet rummer ligeledes formidling af natur, og den samme tilgang gør sig derfor gældende for vores formidling af natur og vores anvendelse af naturvejledere og lokale som formidlere. Vi ønsker en alsidig formidling tilknyttet ruten, og håber på denne måde at kunne understøtte en større indsigt i og forståelse for naturen både lokalt og i en større sammenhæng.

Der vil løbende blive annonceret både natur- og kulturguidning her på siden under ’Arrangementer’.