Bag Esrum-Tisvildevejen

Bag Esrum-Tisvildevejen står “Foreningen Esrum-Tisvildevejen”, hvor hovedopgaven er at udvikle attraktive tilbud og administrere logistikken bag projektet.

Om Foreningen Esrum-Tisvildevejen

Foreningen blev stiftet den 1. juli 2017 i Annisse under navnet KulturNaturNordsjælland.

Foreningen har til formål, på almennyttigt grundlag, at fremme, understøtte og videreudvikle Esrum-Tisvildevejen.

Foreningens navn er Foreningen Esrum-Tisvildevejen og har hjemsted i Gribskov Kommune.

Foreningens medlemmer udvælges på baggrund af faglige og personlige kompetencer og engagement, som antages at være til gavn for formålet og hermed for projektet Tisvildevejen.

Foreningens medlemmer fungerer, som arbejdende medlemmer med afsæt i deres forskellige kompetenceområder og netværk.

På billedet ses:

Bagest fra venstre: Tonny Pedersen, Pia Niebuhr, Mette Sandahl, Andreas Dyndegaard, Mads Bennedsen og Rigmor Westh Baagøe.

Nederst fra venstre: Marianne Lomholdt, Niels Henriksen, Ronald Barkved, Gitte Christiansen og Susanna van Overeem.

Vi manglede: Anette Bisgaard, Kjartan Langsted, Thomas Kallehave og Hans Lassen.

 

Fotograf Mikkel Adsbøl

Vision for Esrum-Tisvildevejen

Esrum-Tisvildevejen skal skabe rammen for unikke vandringer i Nordsjælland, hvor mødet mellem kultur, natur og mennesker skaber social, kulturel og økonomisk vækst, fællesskaber og glæde.

 

Esrum-Tisvildevejen er en port ind i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. En korridor som binder nationalparkens områder sammen.

 

Esrum-Tisvildevejen vil åbne Nordsjælland op – både for os selv, og for dem som gæster vores egn. Vi vil lære om den kultur vi glemte, og den vi ikke kendte.

 

Esrum-Tisvildevejen er grundlaget for nye netværk, nye fællesskaber, nye oplevelser og ny vækst.

 

Esrum-Tisvildevejen er et sted, hvor mennesker, landsbyer, foreninger, myndigheder og erhverv kan gro i positiv samklang og samskabelse.

Default sample caption text

Et bæredygtigt projekt

Esrum-Tisvildevejen er skabt, og skabes fortsat, i et samarbejde mellem mange frivillige borgere, lokale foreninger, mindre lokale virksomheder og institutioner bl.a. Museum Nordsjælland, Visit Nordsjælland, Esrum Kloster, Ramløse og Pibe Mølle, Naturstyrelsen, kirkerne og Gribskov Kommune.

Projektet er et ”Open Source” projekt, hvor det liv, og den energi og økonomi der eventuelt måtte genereres i forbindelse med udviklingen af Esrum-Tisvildevejen, har til hensigt at komme alle involverede til gode og skabe en synergieffekt, både for de besøgende og for dem, som er med til at skabe Esrum-Tisvildevejen. Vi mener at dette er en bæredygtig måde at tænke samfund og turisme på – at skabe grundlag for oplevelser, som fører til glæde for alle dem der engagerer sig.

På vandringens præmisser

Vi vil med Esrum-Tisvildevejen vise en del af Nordsjælland, som ikke er en fortegning, et ønskebillede eller en forestilling om det turisten helst vil have, men Nordsjælland, før og nu, i sin umiddelbare, naturlige og smukke fremtræden.

På vandringens præmisser opleves i stedet mennesker, kultur og natur ved at bevæge sig langsomt igennem egnene, ved at møde de mennesker der lever deres hverdagsliv her, og som gennem Esrum-Tisvildevejen inviterer indenfor i landsbyerne til overnatning, mad og en snak.

Vi har med Esrum-Tisvildevejen forsøgt, at skabe et praktisk grundlag for, at du kan opleve denne del af Nordsjælland i vandretempo, og dermed få muligheden for at synke ind i den fantastiske oplevelse det er, selv at gå gennem landskaber og landsbyer.

Rigtig god rejse!
RIGMOR WESTH BAAGØE
Initiativtager til Esrum-Tisvildevejen

vandring i det grønne Esrum
En gruppe pilgrimme skyder genvej over hestefolden mellem Esrum Kloster og Møllegården på den første dagsetape, der går gennem Grib Skov, og ender i Mårum